GIA princess shape diamond ring in vintage white gold setting | Zcova